Industrier

Home 9 Industri

OptiHeat Energisystem med vattenburen golvvärme till industrilokaler

För att kunna göra ett bra jobb krävs vältempererade lokaler. Inte för kallt, inte för varmt. OptiHeat är lösningen på problemet. Gummislingor som kan värma där det behövs värme och kyla där man vill ha det lite svalare. OptiHeat kan kort sagt skapa optimalt arbetsklimat i alla lokaler. Tillverkningsindustri, handel, lager. Överallt.

Mycket att tjäna

Nyproduktion eller befintliga lokaler, OptiHeat är ett optimalt energisystem. Men fördelarna framträder tydli-gast vid vid energisanering av befintliga lokaler. Med golvet som radiator i stället för luftburen värme kan mycket energi sparas och arbetsmiljön avsevärt förbättras.

Låga investerings- och underhållskostnader

OptiHeat energisystem levereras komplett med panna, golvvärmeplank, värmeslingor, fördelare m.m. Lägsta kostnad per m2 . Kostnaderna för el- och VVS-installationer hålls på minimum. OptiHeat energisystem innehåller få rörliga delar vilket ger låga underhållskostnader. Städbehovet reduceras väsentligt eftersom luftrörelserna är betydligt mindre.

Arbetsklimat

Det traditionella uppvärmningssystemet för industrilokaler med fläktaggregat skapar stora luftrörelser. Arbetsklimatet för den anställde blir inte vad det borde vara. Underhåll av dessa system är också en tung post. Många meter kanaler ska hållas rena från partiklar och filter ska bytas flera gånger per år. Med en uppvärmd betongplatta kan de flesta av de beskrivna problemen enkelt reduceras till ett minimum. Värmen finns där den ska vara, vid golvet där människan är. Med värmen vid fötterna och någon grad svalare vid huvudet fungerar vi människor bättre och arbetsinsatsen blir därefter. Med den uppvärmda betongplattan blir inte effekterna av en öppen port alls så dramatiska och temperaturen är snabbt i balans.

Unik sågningsmetod

I befintliga lokaler kan OptiHeat-slangen förläggas i spår som sågas 9×15 mm och spacklas igen. I och med ytförläggning av slangen ges möjlighet att omfördela processvärme. Metoden ger minimala driftstörningar. För mer information se monteringsanvisningarna.

Energifördelning

Med ett luftburet värmesystem krävs mycket energi för att få ner den varma luften till golvnivå, ner till människan. Eftersom värmen stiger är det onödigt varmt vid taket, vilket ger stora energiförluster. Med värmen i golvet används energin mer optimalt och temperaturen vid taket blir mellan 5 och 10°C lägre.

Beprövat och med beröm godkänt

Har hittills installerats på ca 1 miljon m2 med utmärkt resultat. I industrier, skolor, daghem, flerbostadshus och villor. Systemet säljs och installeras av auktoriserade återförsäljare, utbildade av OptiHeat. Installationen är enkel.

Kontakta oss!

Är du intresserad av vårt värmesystem? Eller har du frågor om våra produkter? Kontakta oss så berättar vi mer och självklart hjälper vi dig att hitta den bästa lösningen efter dina behov.

Våra produkter

Broschyr

Några av våra nöjda kunder

Leif Olssons Måleri

Installationsår: 2018
Uppvärmd yta: 800 m²
Energianvändning: 20 800 kwh/år
Energianvändning m²/år: 26 kwh
Värmedistribution: Optiheats golvslingor
Värmeproduktion: Ispinne och värmepump

Billeberga Padel

Installationsår: 2022
Uppvärmd yta: 1370 m²
Energianvändning: 15 760 kwh/år
Energianvändning m²/år: 12 kwh
Värmedistribution: Optiheats golvslingor
Värmeproduktion: Ispinne och värmepump