Octopus värmepumpar

Home 9 Octopus

Octopus blir Optiheat

Octopus är ett tidigare svenskt företag som idag går under namnet Optiheat. Ocupus har utvecklat och producerat värmepumpar sedan 1981. Kurt Karlsson, grundare av företaget är känd som ”fadern” av värmepumparna. Företaget kan hitta de bästa lösningarna för sina kunder på grund av den långerfarna utvecklingen. Den första prototypen av värmepumpen Ispinnen lanserades 1991. Under många år har värmepumpsbolaget Octopus lockat många nöjda kunder i stora delar av Europa och USA.

Octopus riktar sig till kundens intresse gällande enkelhet och hållbarhet av produkterna, miljövänlig attityd och ekonomisk effektivitet. Dessa är de drivande krafterna i Octopus som fokuserar på utveckling, installation och kundservice.

Ispinnen är den enda värmepumpen som klassificerats som en Climate Solver produkt av WWF.

Octopus Ispinne är en komplett värmepumpslösning för uppvärmning. Installationen går fort och är väldigt enkel samt driftsättningen av systemet görs på kort tid. Uppvärmningen av ispinnen är effektivare och mer ekologiskt i jämförelse med traditionella värmekällorna (gas, bränslepannor, elvärme, etc.). Energin för uppvärmningen hämtas ifrån naturens energi som temperatur, vindar och entalpi under förändringen av vatten till is. Värmen leds genom värmeväxlaren till värmesystemet. Det ideala systemet för att nå den högsta effektiviteten hos värmepumpen (COP) är golvvärme.

Enkel styrning med octupus

Octopus värmepump känner av inomhustemperaturen och styr därefter både kompressorn och tillskottsvärmen. Den känner även av framledningstemperaturen och trycket i kylkretsen och kontrollerar därmed att en maskinvänlig drift upprätthålls.

Hur mycket värme ett hus behöver är beroende av många olika faktorer. En stor del av året räcker det med energi från sol, människor och hushållsapparater. Under höst, vinter och vår behöver dock huset oftast värmas med något mer. Hur mycket mer varierar beroende på husets energitäthet, ventilation, hushållsvärme, utomhustemperatur, regn, vind och sol.

Octopus sköter detta åt dig genom att enbart producera den mängd värme som huset behöver för att hålla en jämn inomhustemperatur. Genom att aldrig överproducera värme får man lägsta möjliga kondensering och därmed även högsta möjliga besparing.

Varför ska man välja Octupus Ispinne?

  • Den enda ljudlösa värmepumpen för luft-vattensystem
  • Kompressorn är den enda rörliga delen av Ispinnen
  • Ispinnen använder endast ekologiska köldmedier. Den tillhör inte kategorin av anläggningar som behöver regelbunden inspektion av systemet.
  • Ispinnen använder endast naturliga källor för avfrostning av förångaren. Ingen elektrisk energi används som det är med vanliga värmepumpar luft-vatten.
  • Lång livslängd
  • Ispinnen är vänlig mot miljö och din plånbok
  • Låga driftskostnader

Kontakta oss!

Är du intresserad av vårt värmesystem? Eller har du frågor om våra produkter? Kontakta oss så berättar vi mer och självklart hjälper vi dig att hitta den bästa lösningen efter dina behov.

Våra produkter

Några av våra nöjda kunder

Villa Åstorp

Installationsår: 2017
Uppvärmd yta: 190 m²
Energianvändning: 4000 kwh/år
Energianvändning m²/år: 21 kwh
Värmedistribution: Optiheats golvslingor
Värmeproduktion: Ispinne och värmepump

Billeberga Padel

Installationsår: 2022
Uppvärmd yta: 1370 m²
Energianvändning: 15 760 kwh/år
Energianvändning m²/år: 12 kwh
Värmedistribution: Optiheats golvslingor
Värmeproduktion: Ispinne och värmepump